Pôrodníctvo

Pôrodnícke služby

 • diagnostika  tehotenstva
 • 3 stupňový ultrazvukový screening vrodených vývojových vád
 • biochemický screening chromozomálnych aberácií
 • pri pozitívnom genetickom screeningu konzultácia genetika, resp. invazívna diagnostika – odber plodovej vody (amniocentéza)
 • pravidelné tehotenské prehliadky do 41. týždňa tehotenstva
 • sledovanie rizikových tehotných v spolupráci so špecializovanými ambulanciami gynekologicko – pôrodníckych oddelení
 • CTG – monitoring – snímanie srdečnej činnosti plodu a materničnej aktivity na ambulancii
 • 3D – 4D ultrazvuk - opakovane v priebehu gravidity
 • fotografie plodu , napálenie fotografii resp. 4D na prenosné médiá
 • určenie pohlavia plodu
 • vyšetrenie fetoplacentárnej jednotky – prietoky plodu
 • cervikometria – meranie materničného krčka
 • prítomnosť partnera alebo člena rodiny
 • tehotenské vitamíny
 • možnosť telefonickej konzultácie
 • možnosť pôrodu lekárom ambulancie