Hysterectomia Vaginalis

Operačný výkon, ktorý vedie k odstráneniu maternice z jej pôvodnej lokalizácie v malej panve z vaginálneho prístupu. Môže byť spojený s ponechaním vaječníkov a vajíčkovodov- hlavne u mladých pacientiek so zachovalým cyklickým krvácaním, alebo je spojený s odstránením vaječníkov spolu s vajíčkovodmi- u starších menopauzálnych žien

Indikácie:

Najčastejšou indikáciou pre odstránenie maternice vaginálnou cestou je pokles a prepadávanie maternice u žien v klimaktériu, ktoré vzniká v dôsledku oslabenia podporného a závesného aparátu pohlavných orgánov ženy. Spravidla býva operácia spojená s plastikou pošvových stien.

Medzi ďalšie indikácie patrí:

  • nezhubný nádor svaloviny maternice- myóm
  • zhubné ochorenia maternice
  • nadmerné krvácanie
  • zmeny na krčku maternice
  • chronické bolesti v podbrušku a pod.

Podmienkou k zvoleniu operačnej techniky pošvovou cestou je pohyblivosť maternice. Limitujúcim faktorom môže byť veľkosť myómu, jeho nevhodná lokalizácia, predchádzajúce operácie v oblasti malej panvy, chronické zapaly.

Výhody:

Výhody operácie vaginálnou cestou sú zjavné, či už z hľadiska medicínskeho, ekonomického, humánneho. Patrí medzi ne krátkosť operačného času, možnosť prevedenia výkonu u tzv. `high-risk` pacientky s pridruženými ochoreniami, u obéznych pacientiek, kde je predpoklad zlého brušného prístupu, i hojenia operačnej rany. Znižuje sa krvná strata, minimalizuje sa možnosť poranenia močovodov. Operácia vaginálnou cestou nezanecháva žiadne viditeľné jazvy, dávame jej prednosť vždy, ak je to možné.

Druh anestézie:

Operačný výkon- odstránenie maternice vaginálnou cestou je na našom pracovisku možné vykonať jednak v celkovej anestézii, kde je pacientka cielene uvedená do stavu riadeného bezvedomia, dýchanie je zabezpečené pomocou prístrojov. Ďalšou metódou, vhodnou hlavne u starších žien s predpokladom vyššieho rizika spojeného s celkovou narkózou, je spinálna anestéza, kde sa pomocou vpichu do miešneho kanála podá anestetikum. V tomto prípade je pacientka pri vedomí, dýcha samostatne. Druh anestézy volí anesteziológ po vzájomnej konzultácii s pacientkou.

Operačný postup:

Operačný výkon prebieha v gynekologickej polohe. Vzhľadom k tomu, že po operácii môže dôjsť k poruche vyprázdňovania moču, je pred operáciou pacientke do močového mechúra zavedená cievka. Po vonkajšej dezinfekcii rodidiel, sa rozstrihnutím zadného a predného pošvového priestoru dostávame do dutiny brušnej, dochádza k odstráneniu samotnej maternice, ktoré môže byť spojené s odstránením vajíčkovodov a vaječníkov. Nasleduje uzavretie dutiny brušnej, uzatvorenie pošvy, upevnenie pošvového pahýľa.
Cievka je z močového mechúra odstránená na 3.-4. pooperačný deň. Celková doba hospitalizácie je v priemere 5 dní pri nekomplikovanom pooperačnom období.

Komplikácie:

Komplikácie sprevádzajúce chirurgické  výkony sú v dnešnej dobe veľmi vzácne. Delíme ich na včasné a neskoršie pooperačné komplikácie a závisia od rizikovosti pacientky. Najčastejšími a najzávažnejšími komplikáciami operácie samotnej sú krvácanie a poranenie okolitých orgánov a tkanív, napr. poranenie močového mechúra, hrubého čreva, močovodu a pod. Tieto poškodenia môžu viesť k rozšírenému operačnému výkonu. Po operácii hrozí riziko infekcie operačného poľa, zápal močového mechúra, ileus- črevná nepriechodnosť, trombóza- vytvorenie krvnej zrazeniny v žilách najčastejšie v dolných končatinách, embólia- uzavretie žíl krvnou zrazeninou najčastejšie v pľúcach. Vzácne sa vyskytujúcou komplikáciou je fistula- komunikácia napr. medzi močovým mechúrom a pošvou alebo medzi stenou konečníka a pošvou. Vyžaduje ďalší operačný výkon.

Komplikácie môžu vzniknúť aj pri podaní narkózy, viac informácií poskytne lekár anesteziológ deň pred operáciou.