Poisťovne

Poisťovne, s ktorými máme uzatvorené platné zmluvy:

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

pobočka Žilina
Hviezdoslava 26
P. O. Box C 70
010 01 Žilina 1
Tel.: 041/505 11 11
Fax : 041/505 11 08
www.vszp.sk

 

UNION zdravotná poisťovňa, a.s.

Bajkalská 29/A
821 08 Bratislava
www.unionzp.sk

 

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Andreja Kmeťa 319/8
010 01 Žilina 1
Tel.: 0800 150 150
www.dovera.sk