Laparotomia

Brušný rez – preťatie brušnej steny na získanie prístupu do brušnej dutiny, k brušným a pánvovým orgánom. Na prístup k vnútorným rodidlám potrebujeme rezy v podbruší. Podľa umiestnenia a smeru : pozdĺžne, priečne, šikmé rezy.

Pozdĺžny rez vedieme v smere osi trupu väčšinou v strede od pupka ku spone, kde nie sú väčšie cievy a nervy. Môžeme ho v prípade potreby rozšíriť aj nad pupok. Používa sa k odstraňovaniu veľkých tumorov, k rozšírenej hysterektomii, pri operáciach, kde je dôležitá rýchlosť. Rizikom tohto typu rezov je horšie hojenie rany a vznik hernii (pruhov) v jazve. 

Priečny rez vedieme v podbruší kolmo na os tela. Vyžaduje preparáciu vrstiev brušnej steny na veľkej ploche. Najčastejšie v gynekológii je používaný suprapubický rez podľa Pfannenstiela tesne pod hranicou ochlpenia. Nebýva u neho riziko rozídenia rany a vzniku hernii, kozmetický efekt je prijateľnejší. Je však časovo a technicky náročnejší. Nedovoľuje dokonalé preskúmanie orgánov brušnej dutiny, nehodí sa pre operácie rozsiahlych nádorových procesov.

Adnexectomia

chirurgické odstránenie vajíčkovodu spolu s vaječníkom na jednej prípadne oboch stranách. Operačný rozsah na adnexách závisí na druhu ochorenia, technických podmienkach, veku pacientky, počtu detí. U mladých žien platí zásada zachovať schopnosť otehotnieť a hormonálnu funkciu. Operácia sa vykonáva v celkovej anestézii.

Indikácie:

nádory ovária, zápalové a pozápalové zmeny, mimomaternicové tehotenstvo v tých prípadoch keď nie je možné vaječník uvoľniť zo zrastov, ako súčasť odstránenia maternice pri zhubnom nádore sliznice maternice a krčka maternice, preventívne u žien v postmenopauze u ktorých odstraňujeme maternicu a pri zhubnom nádore prsníka.

Doba hospitalizácie je prevažne 7 dní. 1.deň príjem pacientky + príprava na operáciu, na 2. deň je samotná operácia, bezprostredne po operácii väčšinou do 3. dňa ak nie ú komplikácie je pobyt na jednotke intenzívnej starostlivosti, potom preklad na bežnú izbu na oddelenie. Na 7. deň (5. pooperačný) pri nekomplikovanom priebehu sa vyberú svorky a pacientka ja prepustená do ambulantnej starostlivosti. 

Komplikácie:

trombóza (vznik krvných zrazením v žilách, napr. dolných končatín), embólia (uzavretie žíl krvou zrazeninou, najčastejšie v pľúcach), krvácanie počas operácie, ileus (zauzlenie čriev), infekcia v operačnom poli, neúmyselné poškodenie okolitých orgánov (napr. močového mechúra, močovodu, hrubého čreva, ciev). Môžu viesť k rozšíreniu operačného výkonu, niekedy musí by odstránená časť čreva a jeho dočasné vyvedenie cez brušnú stenu. Pri nutnosti odstránenia lymfatických uzlín môže dôjsť po operácií k hromadeniu lymfy v brušnej dutine, následným bolestiam, opuchom dolných končatín. Komplikácie môžu nastať i pri podaní narkózy.